تماس با ما

آدرس : تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه چهاردهم – پلاک شانزده – واحد چهار

تلفن: ۰۲۱۲۶۷۰۰۰۹۱
فکس:۰۲۱۲۶۷۰۰۰۹۲

شماره های بر خط
همراه شماره یک:۰۹۱۰۴۵۱۴۱۳۵
همراه شماره دو :۰۹۱۰۴۵۱۴۱۳۶
همراه شماره سه:۰۹۱۰۴۵۱۴۱۳۷

واحد فروش: شرکت تجارت اندیشان آرال
تلفن: ۷-۸۸۵۲۳۴۷۳

پست الکترونیکی:Info@tahvieharal.com