پروژه ابنیه گستر

پروژه ابنیه گستر

پروژه فوق شامل تعویض اواپراتور و نصب تابلو برق و کنترل ، جدید با پی ال سی به همراه درایو جهت تغییر دور فن کندانسور بوده است