اهمیت وکیوم کردن در سیستم های برودتی

اهمیت وکیوم کردن در سیستم های برودتی

هر دستگاهی که به هر نحوی به وسیله کمپرسور ایجاد برودت میکند نیاز هست که حتماَ وکیوم گردد. به وسیله وکیوم کردن هوا و رطوبت از از داخل سیستم تخلیه می گردد.

در صورت داشتن کمی هوا و رطوبت داخل مدار ، سیستم در دراز مدت آسیب جدی خواهد دید.

با بیان بهتر باید گفت در صورتی که سیستم به طور کامل وکیوم گردد آن سیستم به صورت عالی (در صورت نداشتن ایراد طراحی) کار خواهد کرد.

مشاهده شده برخی سرویس کارها از کمپرسور یخچال یا کمپرسور خود سیستم جهت وکیوم کردن خط استفاده می کنند که این امر کاری به جد اشتباه است.

زیرا به دلیل ساختار کمپرسور فقط میتواند نهایتاَ تا 20 اینچ ستون جیوه عمق وکیوم کردن باشد در صورتی که جهت تخلیه رطوبت نیاز است که به عمقی بیشتر از 30اینچ ستون جیوه دسترسی داشته باشیم.

از این رو حتماَ از وکیوم پمپ دو مرحله ای جهت سیستم های خنک کننده استفاده گردد تا باعث بالا رفتن راندمان و طول عمر دستگاه گردد.