بالا بردن راندمان سیستم های سرمایشی در مراکز داده

در مراکز داده جهت بالا بردن راندمان سیستم های سرمایشی از راهرو سرد یا گرم استفاده میکنند.در واقع با این روش ها مانع اختلاط هوای گرم و سرد میشوند.

با این روش راندمان دستگاههای سرمایشی بین 20 تا 25 درصد افزایش می یابد که درصد قابل ملاحظه ای میباشد.
بالا بردن راندمان سیستم های سرمایشی در مراکز داده

راهرو گرم Hot Aisle

در این حالت سرما به کل محوطه سایت شارژ شده و هوای گرم از طریق سقف کاذب یا کانال هوای برگشت جمع آوری گشته مجددا خنک شده به محوطه سایت برمیگردد.

 

راهرو گرم Hot Aisle

راهرو سرد Cold Aisle

در این روش سرما از طریق کف کاذب به راهرو سرد و ورودی رک ها شارژ شده و سپس گرمایی خروجی رک ها درون محوطه سایت تخلیه میگردد و سپس توسط سیستمهای سرمایشی مکش شده و مجددا خنک میگردد.

راهرو سرد Cold Aisle