چیست؟ EC MOTOR

این فن ها به دلایل ذیل در صنعت تهویه مطبوع جایگاه ویژه ای دارند

مصرف بهینه انرژی ، به دست آوردن دورهای بسیار بالا در صورت نیاز ، کنترل دور و تغدیه های متنوع

دریافت سیگنال از دور موتور و رله نرمال یا غیر نرمال بودن وضعیت موتور

 

روش کار بدین ترتیب است که به وسیله برد الکترونیکی داخل موتور به ترتیب سیم پیچ های ثابت، تغذیه میشوند

در صورت بالا بردن سرعت جابه جا شدن تغذیه سیم پیچ ها ، دور موتور نیز بالا میرود.

به وسیله سیگنال جریانی (4-20 میلی آمپر) ، ولتاژی (0تا 10 ولت ) ،  توسط سیگنال485 RS  و یا PWM  میتوان آنها را کنترل کرد

EC MOTOR چیست؟
EC MOTOR چیست؟
EC MOTOR چیست؟
EC MOTOR چیست؟
EC MOTOR چیست؟