کاربرد فن اسپید کنترل در سیستم DX

در دستگاههای خنک کننده مراکز داده به جهت اینکه در طول سال کار میکنند این قطعه نقش مهمی دارد. چون دمای هوا در فصول مختلف متفاوت است به جهت ثابت نگه داشتن فشار دیسشارژ از این قطعه استفاده میکنند نحوه کار به این ترتیب است که با بالا رفتن فشار کمپرسور دور فن ها بالا رفته و پس از خنک کردن گاز داغ و افت فشار ، دور فن ها کاهش میابد. با این روش یک فشار ثابت در کل سیستم خواهیم داشت و در تنظیم سوپر هیت و فشار ساکشن با مشکل مواجه نمیشویم.