تعمیر مین برد اینرو ای پی سی و به روز رسانی برنامه