زیر ساخت دیتا سنتر

زیر ساخت دیتا سنتر

زیر ساخت های مرکز داده به صورت کلی به شرح ذیل بیان میگردد

  • پست برق
  • مجموعه تابلوهای برق رسانی
  • یو پی اس ها
  • دیزل زنراتورها
  • سیستم های سرمایشی
  • سیستم های اعلام و اطفا حریق
  • سیستم های مانیتورینگ
  • سیستم های کنترل تردد
  • سیستم های دوربین مدار بسته

 

پست برق :

به دلیل اهمیت تامین برق مناسب و پایدار میبایست برای دیتا سنتر پست برق مستقل در نظر گرفته شود.

در بعضی از استاندارها گفته میشود که میبایست از دو پست مجزا تامین برق صورت پذیرد تا ضریب پایداری بالاتری داشته باشد.

تابلو های برق رسانی : این مجموعه وظیفه تامین برق برای کلیه مصرف کننده ها را دارا میباشد. میبایست برق شهر ، یو پی اس ها و ژنراتور ها را برای مصرف کننده ها تامین نماید.همچنین با فیوزهای مناسب مانع جریان کشی غیر تعریف شده گردد و در زمان های قطعی برق با منطق تعریف شده برق یو پی اس را تا زمان پایداری ژنراتور ها به سیستم های پایین دستی برساند.

یو پی اس ها :

با قطع برق یو پی اس ها وظیفه روشن نگه داشتن سیستم های مهم را تا زمان روشن شدن و پایداری کامل ژنراتور ها را بر عهده دارند.این زمان بگونه ای است که در صورت روشن نشدن ژنراتور ها به هر دلیل امکان عیب یابی سریع فراهم گردد

دیزل ژنراتور ها:

با قطع برق وظیفه ژنراتورها است که تامین برق کل مصرف کننده های سایت را عهده دار شوند.ظرفیت این دستگاهها به گونه ای است که پاسخ نیاز همه مصرف کننده ها را میدهد.

سیستم های سرمایشی مراکز داده :

یکی از زیر ساخت های مهم این قسمت است.این قسمت از زیر ساخت دیتا سنتر وظیفه دفع گرمایش تولید شده توسط سرورها و مجموعه دستگاههای تولید کننده گرما را عهده دار است.

سیستم های اعلام و اطفا حریق:

از آنجاییکه در داخل دیتا سنتر ها سیستم هایی هستند که که هم به لحاظ خود ارزش ذاتی و هم اهمیت اطلاعات داخل آنها و سرویسی که ارائه میدهند بسیار ارزشمند است ،لذا کوچکترین حریق نیبایست در نطفه خاموش و اعلام گردد تا باعث بروز حوادث غیر قابل جبران نگردد.

سیستم های مانیتورینگ:

در مرکز داده هر دستگاهی اعم از ژنراتور ها ، تابلو هایی برق ، یو پی اس ها ، سیستم های سرمایشی و....به وسیله پروتکل های متنوع ارتباطی به صورت مداوم پایش و اطلاعات آنها ثبت و ضبط میگردد.

سیستم های کنترل تردد:

به دلیل اهمیت تردد فیزیکی اشخاص در داخل مراکز داده ، هر قسمتی به وسیله سیستم های کنترل تردد کنترل میگردد.به طوری که حتی افراد مجاز هم قادر هستند فقط به قسمت های تعریف شده تردد نمایند.

دوربین های مدار بسته:

هر نقطه از دیتا سنتر توسط این دوربین ها کنترل و تصاویر آنها کاملا ضبط میگردد.